satis@zenitelektrik.com

Verimlilik
Buradasınız: Anasayfa / Verimlilik
Verimlilik

Gittikçe tükenen enerji kaynakları alternatif enerji kaynaklarının kullanımını artırmaktadır. Son zamanlarda enerji tasarrufu da alternatif enerji kaynağı kabul edilerek, enerji tasarrufuna farklı boyutlar katılmıştır. Aynı miktarda aydınlatma, ısıtma ve makinelerin çalıştırılması gibi faaliyet ve hizmetler için enerji tüketiminin azaltılması olarak tanımlanan enerji verimliliği; bir birim katma değer üretmek için harcanan enerjinin enerji yoğunluğu olarak da isimlendirilmektedir. Enerji tüketiminin teknoloji kullanılarak doğrudan azaltılması sağlansa bile; birbirine geçmiş girift yapılarda enerji yönetim organizasyonu prosedürleri ile sağlanabilmektedir. Bu amaçla dünya çapında enerji yönetimini standardize etmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı geliştirilmesi ile uygulanmaya başlanmıştır.

Enerji, ekonomilerdeki arz ve talep üzerinde oldukça etkilidir. Talep açısından bakıldığında enerji, tüketicilerin faydalarını maksimize etmeleri için satın aldıkları bir ürün, arz açısından ise sermaye ve emek gibi üretim için bir girdi rolü üstlenmektedir. Hatta enerji tüketimiyle ilgili faktörler sosyal ve ekonomik refahın göstergeleri arasında yer almaktadır.

Enerji tasarrufu, enerji arz hizmetlerinin azaltılması veya kısıtlanması şeklinde algılanmamalı; kullanılan enerji miktarının değil, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılması şeklinde kabul edilmelidir. Enerjinin gereksiz ve uygunsuz kullanım yerlerini tespit ederek israfı minimum seviyeye indirmek için alınan tedbirler gibi bütün faaliyetler enerji tasarrufunun ayrılmaz bütününü oluşturur. Enerjinin akıllıca kullanılması, üreticilerin daha az enerji maliyetleriyle rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır. Enerjinin akıllıca kullanımı ile verimliliğin artırılması ise belirli prosedürler çerçevesinde ölçüm ve analizler sonucu stratejiler geliştirmekle mümkündür. Sistemin çalışma performansının görülmesi açısından enerji ve ekserji ölçümlerinin yapılması ölçme ve kontrolün ekonomik analiz yöntemlerinde de kullanılabilmesini mümkün kılar.

Sanayide enerji tasarrufu, üretim kalitesinden ve cihazın amacına uygun ve etkin bir biçimde çalıştırılması ile üretim kapasitesinden taviz vermeksizin aynı üretimi daha az enerji ile gerçekleştirme amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Değişik sektörlerde yapılan enerji denetleme çalışmaları; sanayi tesislerinin ve endüstriyel işletmelerin %95’inde %5–40 arasında enerji tasarrufu yapılmasının mümkün olduğunu göstermiştir.

Kapsamlı bir enerji performans analizi ayrıntılı sektör ve tesis bilgileri gerektirmektedir ve bu da şirket rekabetçiliği ve veri gizliliği ile ilgili sorunları ortaya çıkarmaktadır. TEDS, bu süreçte ISO 50001 standartlarına uygun ölçüm ve raporlamalarıyla düzenli veri depolama ve analize dayalı sistematik göstergelerin oluşturulmasını sağlayarak firmalara enerji verimliliği çalışmalarında katkı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın