satis@zenitelektrik.com

Yg Tesi̇sleri̇nde İşletme Sorumlulukları
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
YG Tesislerinde İşletme Sorumlulukları
YG Tesislerinde İşletme Sorumlulukları

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. maddesi tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

İşletme Sorumluluğu Nedir?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere "Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu" denir.

Kimler İşletme Sorumluluğu Yapabilir?

- İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin, EMO tarafından verilen "Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi" ne sahip olmaları gerekmektedir.

- İşletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda bu hizmet EMO tarafından yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere verilen “Elektrik 1kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler SMM Belgesi” ve “İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi” sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstlenilebilinir.


İşletme Sorumlusu Ne Yapar?

- Trafolu müşterilerde tesisin kesintisiz çalışması için yüksek gerilim kontrol, arıza, bakım faaliyetlerini yürütür.
- Görevi üstlenmesini takiben mevcut YG tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksikliklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.
- İşletmelerde gereken manevraların işletme sorumlusu tarafından yapılması esastır. Manevra yönergeleri hazırlayarak işletme personeline imze karşılığında verir ve yeterli boyutta bir levhaya yazılarak YG hücrelerinin olduğu bölüme asılmasını sağlar.
- YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak YG hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.
- Güvenlik malzemelerinin yetersizliği halinde; bu durum işletme sorumlusu tarafından işletme sahibine raporlanır ve yeterli duruma gelmesi sağlanır. Güvenlik malzemelerinin bakım, kontrol ve testlerinin yaptırılması sağlanır.


İşletme Sorumluluğu ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki link incelenebilir:

https://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=37

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın