satis@zenitelektrik.com

Robotlarda Enerji̇ Anali̇zi̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Robotlarda Enerji Analizi
Robotlarda Enerji Analizi

Endüstriyel robot kullanımı arttıkça tesislerde elektrik enerjisi yoğun olarak kullanılmaya ve verimlilik arttırıcı fırsatlar için çözümler aranmaya başlanmıştır. Endüstriyel Robot kullanan firmalar Üretim - Tüketim analizleri ile ürün başına gerçekleşen özgül enerji tüketimini analiz etmek istemektedirler. Burada enerji etütleri yapılarak ortalama enerji tüketimini azaltmak hedeflenmektedir.

Endüstriyel Robotlarda Enerji Analizi ve Raporlama aşağıdaki iş adımlarından oluşmaktadır:
Endüstriyel Robotların dijital ikizleri oluşturularak enerji tüketimi karşılaştırmaları yapılır. Üretim esnasında robotların çektiği gücün olması gereken tüketim değerleriyle karşılaştırılması amacıyla tablolar hazırlanır. Ölçümler, robot çalışırken 24 saat boyunca 3 fazlı enerji analizörü ile yapılmakta ve detaylı inceleyebilmek için saniyede bir kaydedilmektedir. Bunların yanı sıra, enerji verimliliği ile ilgili eklemelerin olabilme ihtimali üzerine robot yazılımlarının güncel olup olmadığı belirlenmektedir. Fabrikanın kompanzasyon sistemi merkezi elektrik dağıtım panosundan enerji ölçümleri alındıktan sonra hesaplanarak kullanılması gereken Harmonik Filtreli Tristörlü Kompanzasyon Sisteminin gerekliliği tespit edilmektedir. Rejeneratif enerji kullanımını maksimum düzeye getirerek enerji tüketiminin minimum düzeye indirilmesi sağlanmaktadır. Robotların bulunduğu bölgelerde topraklama, empedans ve kaçak akım ölçümleri de yapılarak tesisin elektrik dağıtım sisteminin iyileştirmesi ve/veya güçlendirilmesi gerekliliği tespit edilmektedir. Analiz sonuçları ve değerlendirmeler raporlanarak firmaya sunulmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın