satis@zenitelektrik.com

Bağımsız Deneti̇m
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim

Latince “audit” kelimesinden gelen denetim “duyma ve dinleme” faaliyetiyle ilgilidir. Bu faaliyeti yerine getiren kişiye ise “auditor, denetçi, dinleyen”, yapılan bu faaliyete ise “audit, denetim, dinleme” denilmektedir

Denetim, belirlenen bir konu veya bilgi hakkında toplanan delillerin veya ipuçlarının değerlendirilerek, elde edilen bilgilerin kriter kabul eden verilerle karşılaştırılarak uygunluğunun raporlanması işlemidir. Kurum ile herhangi bir bağı olmayan kişi veya kurumlar tarafından işletme dışından işletmeye yönelik olan yapılan denetimlere ise bağımsız denetim denilir. Bütün denetim faaliyetleri, işletme paydaşlarına ilgili konu hakkında gerekli bilgileri makul güvenceler çerçevesinde sunarak kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlar. Bütün işletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirirken enerji tüketiminde bulunurlar. Özellikle büyük ve kurumsal işletmelerin yönetimsel fonksiyonlarının denetlenmesi gibi enerji tüketimi oluşturan süreçlerinin de gözetim altına alınarak denetlenmesi işletmelerin etkinliği ve verimliliği için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda toplam enerji maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerinin yarısından fazla bir değere ulaştığını ortaya koymuştur. Enerji maliyetlerinin toplam ekonomiye getirdiği yükün hafifletilmesi, enerjinin etkin kullanılarak israfın önlenmesi gibi unsurlarla enerji kullanımında verimliliği artırmayı amaçlayan 5627 Sayılı Enerji Kanunu belirli standartları getirmiş olmasına rağmen; enerji verimliliği ile ilgili sürekli iyileşmeyi sağlayacak temeller ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri standartları ile atılmıştır. Bu standartlar enerji tüketim noktaları ve iyileştirme potansiyeli olan hususların yönetilmesini gerektirmektedir.

Enerji tüketim noktalarının belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin geliştirilebilmesi için

- Ölçülebilir hedeflerinin belirlenmesi,

- Sürdürülebilir enerji tüketiminin sağlanabilmesi için mekanizmaların geliştirilmesi,

- Kurumsal enerji performans göstergelerinin geliştirilerek kayıt altına alınması,

- Enerji ölçme ihtiyaçlarının belirlenmesi,

- Enerji tüketim ve verimliliğin denetlenmesi

hayati önem taşımaktadır. İşletmelerin kendi bünyelerinde bu alanda uzmanlaşmış profesyonel ekiplerinin bulunmaması durumunda bu hizmetleri dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile karşılamak zorunda kalmaktadırlar. TEDS, yürüttüğü bağımsız denetimler aracılığı ile işletmelerin bu ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın